Falfurrias, TX

12:11 PM CST on November 15, 2019 (GMT -0600)
Falfurrias

Weather Almanac for KBKS - August, 2019