Falfurrias, TX

8:04 PM CST on November 13, 2019 (GMT -0600)
Falfurrias

Weather Almanac for KBKS - August, 2019